Agenda 

 

Zodra bekend is wanneer informatie avonden gehouden worden in de gemeente Hoogeveen en omliggende dorpen zullen wij dat hier vermelden. U ben altijd van harte welkom!

 

Hoogeveen, 24 februari 2019                   

Hallo Allemaal,

Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse bijeenkomst. We hebben ons best gedaan om actuele onderwerpen voor u aan te snijden, deze keer op een zeer bijzondere locatie.

In ‘Het Klooster’ aan de Brinkstraat 5 in Hoogeveen hebben o.a. meerdere zorgverleningsinstanties hun intrek genomen (bijv. psychologie, huidzorg, Toon Hermans Huis Drenthe, podotherapie, huisarts, ggd).

Zo heeft De Zorgzaak een inlooppunt gecreëerd waar informatie te verkrijgen is over de mogelijkheden van (thuis)zorg. U kunt daar terecht voor o.a. huishoudelijke en persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, terminale zorg en medisch specialistische verpleging in de thuiszorg.
Zlimthuis heeft op deze locatie een Beleefhuis gecreëerd waar u tijdens een rondleiding zelf kunt ervaren wat de mogelijkheden zijn voor (technische) aanpassingen bij u thuis, zodat u in alle comfort en veiligheid thuis kunt wonen. U moet hierbij denken aan woningaanpassingen, huisautomatisering en diensten aan huis.

Heeft u een mantelzorger of zijn uw kinderen nieuwsgierig? Nodig deze dan vooral uit.
Ook voor uw naasten kan dit een hele leerzame bijeenkomst zijn.

Wij hebben medewerkers van De Zorgzaak en Zlimthuis bereid gevonden een presentatie en een rondleiding te geven op woensdag 10 april 2019.

U kunt kiezen uit de volgende tijdsblokken:
middag: van 14.30 uur tot 16.30 uur of
avond  : van 19.00 uur tot 21.00 uur
Omdat tijdens de presentatie en rondleiding géén consumpties genuttigd mogen worden, is het raadzaam om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor een kopje koffie of thee.

Er zal o.a. aandacht besteedt worden aan veiligheid thuis, langer zelfstandig wonen, dementie en domotica (op afstand de techniek in huis bedienen, dus ook familie op afstand).
We starten elk tijdsblok in twee groepen die na een uur wisselen van locatie.
Bijvoorbeeld: groep 1 start bij De Zorgzaak en groep 2 bij Zlimthuis.
Na een uur zal dan gewisseld worden.

Er is uiteraard ook ruimte voor het stellen van vragen.
Onderaan deze uitnodiging kunt u een ‘vragenstrookje’ vinden.
U kunt thuis in alle rust uw vragen opschrijven en het strookje terugsturen naar:
SHDH, De Arend 1, 7905 BH Hoogeveen. Via de mail uw vragen doorgeven mag natuurlijk ook.
Wij geven uw vragen door aan de medewerkers van De Zorgzaak en Zlimthuis zodat zij het antwoord op uw vragen alvast kunnen voorbereiden.

 

 

In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is het belangrijk dat u zich z.s.m. aanmeldt. Geef bij uw aanmelding door met hoeveel personen u komt en voor welk tijdsblok u kiest (de middag of de avond).

De uiterste aanmelddatum en inleverdatum voor het strookje is 31 maart 2019.

 

U kunt zich aanmelden op de volgende manieren:

- Bellen met dhr. Everts: 06-285 016 46 (tussen 17.00 en 18.00 uur)
- Bellen met mevr. Koekoek: 06-524 714 76
- Mail sturen naar gerdabenjamins(at)outlook(dot)com
- Briefje in de brievenbus doen bij De Arend 1 in Hoogeveen (kantoor)

 

Parkeren:

Gelieve NIET te parkeren op de parkeerplaats achter Het Klooster!
Op het Mauritsplein kunt u gratis parkeren.

 

Na afloop van de bijeenkomst kunnen we gezellig napraten met een hapje en een drankje.

We hopen u te mogen begroeten op 10 april 2019 in Het Klooster aan de Brinkstraat 5 in Hoogeveen.Met vriendelijke groet,

Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen

 

 

Vragenstrookje:  uiterlijk 31 maart 2019 inleveren of de vragen mailen

==================================================================================

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vraag 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vraag 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vraag 3: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….