Wilt u meer informatie?

U kunt altijd contact met ons opnemen. Alle contactgegevens vindt u hier: contactgegevens.

U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Hoogeveen. Laat hier uw gegevens achter: Inschrijven nieuwsbrief Hoogeveen.

Wilt u meer weten over algemene onderwerpen die in alle gemeentes spelen waar huurders van Domesta wonen? Kijkt u dan bij het Huurdersplatform: Website huurdersplatform SAM

Zoekt u meer algemene informatie over rechten en plichten van huurders in Nederland? De landelijke huurdersorganisatie de Woonbond heeft een uitgebreide website met onder andere een vraagbaak voor huurders. Bezoek de website van de Woonbond: Website Woonbond Nederland

Informatie van Domesta vindt u op de website van Domesta. U kunt daar bijvoorbeeld ook een onderhoudsklacht doorgeven. Bezoek de website van Domesta: Website Domesta

 

  In het kader van de Woningwet 2015 maakten Domesta en de andere corporaties prestatieafspraken met de  gemeenten die over een woonvisie beschikken. De afspraken worden gemaakt tussen corporaties, de gemeente en huurdersorganisaties, op basis van gelijkwaardigheid. Het doel van de wet is het reguleren van de activiteiten  van en het toezicht op de woningcorporaties. De woningwet regelt een groot aantal zaken rond de samenwerking tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Het belangrijkste uitgangspunt in deze is de gelijkwaardigheid en samenwerking.

De woningwet 2015 creëert heldere spelregels voor de sociale huursector. De wet waarborgt de uitvoering van de kerntaak van woningcorporaties, namelijk zorgen, dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. In Hoogeveen is gekozen voor een meerjarige prestatieafspraken te maken van 2018 - 2022. Jaarlijks zullen alle partijen de afspraken die gemaakt zijn opnieuw  ondertekenen.

Dit zijn de aandachtsgebieden waar de prestatieafspraken over gaan:

Betaalbaarheid, Voorraad & beschikbaarheid, Kwaliteit & Duurzaamheid, Leefbaarheid &Bijzondere doelgroepen Wonen, Welzijn & Zorg.

 Namens Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen nemen  mevr. Koekoek en dhr. de Weert zitting bij de prestatie afspraken en houden zij alles nauwlettend in de gaten, dat  wat er afgesproken is ook nageleefd word. Elk jaar omstreeks december moeten de afspraken weer ondertekend worden en opgestuurd worden naar de betreffende instanties.

Deze afspraken zijn op 4 december 2018 ondertekend door alle corporaties. Gemeente en huurdersorganisaties. Dhr. B. Moormann tekende namens Domesta en mevr. J. Koekoek namens SHDH. 

 Kijk naar Prestatieafspraken : ( de geactualiceerde versie 2019).

Part 1 ( pagina 1 - 6 )

Part 2 ( pagina 7 - 10 )

Part 3 ( pagina 11 - 15 )

Part 4 ( pagina 16 - 19 )

Part 5 ( pagina 20 - 23 )

Part 6 ( pagina 24 - 27 )

 

Bezoek ons ook op facebook    Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen en like ons.

Op 13-07-2019 : 105 volgers. Op 21-07-2019 : 164 volgers  Op 26-07-2019 :   225 volgers