Verslag programma huurderbijeenkomst Domesta in het Beleefhuis Zlimthuis in Hoogeveen 10 april   2019.

 

De Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen en Icare Ledenvereniging hebben in een prettige samenwerking vorm en inhoud gegeven aan het onderwerp ‘langer zelfstandig thuiswonen’. In een middag- en een avondprogramma hebben huurders kennis kunnen maken op welke wijze zij ondersteund kunnen worden door ‘slimme’ diensten en technieken. Tijdens dit programma zijn de volgende onderwerpen de revue gepasseerd:

 

·         Ontvangst met een kopje koffie/thee en iets lekkers.

Voorzitter van Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen, heet iedereen van harte welkom. En stelt het  aanwezige bestuur  voor, ook verteld zij de voordelen die je hebt als huurder van Domesta

 

      >     De Voorzieningswijzer

      >     De bespaar/energiecoach

>      Betaalbaarheidsfonds voor als u door ziekte of ontslag in de problemen bent gekomen!!!!!  

>      Neem  dan contact op met Domesta en u word geholpen.

Ø  Betaal je meer dan 25% van je inkomen aan huur? Vraag dan de huurprijscheck aan.

Ø  Je bent 25 jaar of jonger en je gaat voor het eerst zelfstandig wonen? Dan kun je een budgettraining volgen bij Domesta en je krijgt daarna ook nog een tegoed bon van 100€

Ø  Wilt u graag zonnepanelen op uw dak? Vraag het aan bij Domesta zij kijken of het op uw dak mogelijk is.

.      >  Wilt u  graag aanpassingen in uw huis,bel met Domesta, zij regelen het met de WMO.     

      Andere hulp moet U zelf aanvragen bij het WMO loket.

      De eigen bijdrage is   17,50 per 4  weken

      Dit bedrag is vastgesteld op 1 januari 2019

Ø  Domesta vraagt ook wat terug van de huurders en dat is: Maak eens een praatje met elkaar als goede buren, je hoeft niet bij elkaar op de koffie maar een beetje sociale controle is nooit weg. Je weet hoe het met je buurman/vrouw gaat. Een goede buur is beter dan een verre vriend.

 

 

 .         Wij zullen dit najaar weer enige thema avonden organiseren, daarover ontvangt u ter zijner tijd bericht. 

 

 

 

 

·         Presentatie Icare Ledenvereniging: Jennifer Troost legt uit waarom zij sinds oktober 2018 eigenaar zijn van het Beleefhuis Zlimthuis in het Klooster in Hoogeveen.

Missie Ledenvereniging: Bevorderen dat we met elkaar en door elkaar te ondersteunen 
een zelfstandig en zelfredzaam leven kunnen leiden in de eigen leefomgeving.

Zelfstandig en zelfredzaam leven wordt een steeds grotere opgave gezien het feit dat :

Ø  Mensen wel steeds ouder worden, maar niet gezond ouder

Ø  Ouderen (75 jaar en ouder) steeds langer zelfstandig thuis (moeten) wonen

Ø  Zorg thuis steeds complexer wordt

Ø  Druk op mantelzorgers en vrijwilligers steeds groter wordt

Ø  Het aantal ouderen dat niet in een geschikte woning steeds groter wordt

Met de aanvulling van slimme technieken op het dienstenpakket kan de Ledenvereniging mensen nog beter ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

 

 

 ·         Presentatie Zlimthuis: Martin Lammertink gaf een inspirerende presentatie vanuit zijn rol als mantelzorger voor zijn vader. Martin maakte op beeldende wijze inzichtelijk hoe het voor zijn vader mogelijk was hoe hij een stuk zelfregie terug kreeg en zich zelfstandig kon door middel van slimme diensten en hoe het Martin als mantelzorger ontlastte in de zorg voor zijn vader.

De case van zijn vader:

Ø  Valincidenten                                                                         

Ø  Bang / onzeker in avonden

Ø  Kinderen om toerbeurt zorg verlenen bed-begeleiding

Ø  Voordeurbewaking

Ø  Aantal uren in nacht op badkamervloer gel

Ø  Aantal keren spoorloos met scootmobiel

Ø  Kwetsbaar / gesloten / onzeker

 

Domotica als hulp op afstand: aan de hand van (technische mogelijkheden) liet Martin zien wat de meerwaarde was voor zijn vader en voor de familie:

Ø  Pa niet in aanmerking voor Verzorgings- / Verpleeghuis

Ø  Pa is gestopt met innoveren nog voor de VHS videorecorder              

Ø  Onbekend is onbemind

Ø  Veel weerstand vanuit Pa (lees: verhitte discussies)

Ø  Afhankelijkheid internet

Ø  Broers en zus ontlasten met zorg(en)

Ø  Gebrek aan privacy

Ø  Pa schuldgevoel door vele zorgen kinderen

 

 ·         Workshops:

Ø  Rondleiding door het Beleefhuis verzorgd door Zlimthuisexpert Marlon de Haan: tijdens de rondleiding werden de huurders uitgebreid geïnformeerd over allerlei mogelijkheden die er zijn op gebied van veilig en comfortabel wonen. Van slimme toegang tot de deur, slim koken, slimme badkamers tot en met slim naar bed gaan.

Ø  

 

 WWorkshop valpreventie verzorgd door Zlimthuisexpert Martijn Engelen: Heel veel valincidenten gebeuren in de thuisomgeving. De  workshop was voor velen een bewustwording wat we allemaal (onbewust) doen  en beter niet kunnen doen om vallen te voorkomen. Verder liet Martijn de mogelijkheden zien welke (slimme) middelen er zijn om vallen te voorkomen.

Ø  

 

 

 

 

 

 

Workshop zorg op afstand verzorgd door Brechtje Pathuis (Zorgcentrale Noord): Brechtje nam de huurders mee in de ontwikkelingen in zorg op afstand. Aan bod kwamen verschillende mogelijkheden op gebied van personenalarmering. Dat er steeds meer zorg op afstand mogelijk is door middel van beeldbellen. Handelingen zoals bloeddruk opmeten, controles etc. gebeurt als steeds meer op afstand. Het werken met robots als Tessa en Lea en de handige medicijndispenser (signaleert wanneer je je medicijnen moet innemen) kwamen aan bod.

 

·         Wij hebben onder het genot van een hapje en drankje nog gezellig nagepraat. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst.

·         De middag en avond werd heel goed bezocht en men  wordt er van doordrongen dat langer thuiswonen een must is geworden.

·         Twijfel niet als u denkt dat er aanpassingen nodig  zijn in uw huis en bel naar Domesta en vraag naar Dhr. J. Spiegelaar hij komt bij u kijken wat er eventueel nodig is.

Ook kunt u ons volgen via facebook  Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen.

 

DOMESTA GEEFT ZIJN HUURDERS SOMS EEN CADEAU.

Huur je ca 50 jaar een woning van Domesta, neem dan contact op met SHDH of Domesta.

Domesta gaat het beoordelen en bij accoord ontvangt u gratis 1 maand huur.

Zegt het voort zegt het voort.