Nieuws

HOOGEVEEN

Stichting Huurderbelangen Domesta Hoogeveen (SHDH)

Stichting Huurderbelangen  Domesta Hoogeveen (SHDH)

Sinds 1 juli zijn wij van een vereniging overgegaan naar een stichting.  Wij behartigen meer dan ooit de belangen van u als huurder in Hoogeveen bij Domesta en de gemeente Hoogeveen. Om dit goed te kunnen doen horen we graag uw mening. Ook kunt u bij ons terecht met uw vragen en klachten

Laat u horen

 

Beste huurder,

Wij van de SHDH behartigen de belangen van huurders in de gemeente Hoogeveen, Daarom is het  belangrijk dat u uw mening geeft, zodat wij als huurdersorganisatie uw belangen bij Domesta goed kunnen behartigen. Wij zijn gesprekspartners bij Domesta en de Gemeente voor u en zitten regelmatig met hen aan tafel dus ook namens u.

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd, zo hebben wij de coronatijd gehad. Dit was een periode waar veel verdriet en eenzaamheid was. Wij konden u alleen bereiken via nieuwsbrief of enquêtes. Wij zijn alweer volop aan het organiseren zoals u op de website kunt lezen. Ook dit jaar staan er geweldige onderwerpen op stapel. Dit zijn allemaal onderwerpen die uit de enquêtes naar voren zijn gekomen, waar wij de juiste mensen voor benaderen zodat u goede voorlichting krijgt.  Wij hopen dat u aanwezig zult zijn. Wij van SHDH hopen u allen te zien op de bijeenkomsten, mocht u nog vragen hebben? U kunt altijd contact met ons opnemen, en wij helpen u zo goed mogelijk of brengen u met de juiste mensen in contact.

Meer informatie

U kunt altijd contact met ons opnemen. Alle contactgegevens vindt u hier: contactgegevens.

U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Hoogeveen via de contactgegevens.

Wilt u meer weten over algemene onderwerpen die in alle gemeentes spelen waar huurders van Domesta wonen? Kijkt u dan bij het Huurdersplatform: Website huurdersplatform SAM

Zoekt u meer algemene informatie over rechten en plichten van huurders in Nederland? De landelijke huurdersorganisatie de Woonbond heeft een uitgebreide website met onder andere een vraagbaak voor huurders. Bezoek de website van de Woonbond: Website Woonbond Nederland

Informatie van Domesta vindt u op de website van Domesta. U kunt daar bijvoorbeeld ook een onderhoudsklacht doorgeven. Bezoek de website van Domesta: Website Domesta

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies zijn huurdersorganisaties die actief zijn bij een complex (vaak een flat). Zij richten zich op bijvoorbeeld onderhoud, servicekosten en leefbaarheid. Zij zijn gesprekspartner voor Domesta als het gaat dingen die spelen in het complex. Naast bewonerscommissies kunnen ook tijdelijke huurderswerkgroepen actief zijn bij de projecten.

 

De volgende bewonerscommissies en tijdelijke werkgroepen zijn actief in Hoogeveen:

“ ’t Allee” te Hollandscheveld

“ De Arend” te Hoogeveen

“ De Buizerd” te Hoogeveen

“ Dekkerspassage” te Hoogeveen

“ Grasmus e.o.” te Hoogeveen

“ Kortewijkstraat 1 t/m 79” te Hoogeveen

“ Maluku Maju” te Hoogeveen

“ Veenesluis” te Hoogeveen

“ Westerheem” te Hoogeveen

” Weideheem 1″ te Hoogeveen

” Weideheem 2″ te Hoogeveen

“ De Wiekswal” te Elim

 

 

 

Nieuws

VERSLAG VOORJAARSBIJEENKOMST

Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2024   Wat was er weer een prachtige opkomst! Circa 95 huurders hebben we mogen verwelkomen voor de middag- en avondsessie  De middag en avond werd geopend door Janny Koekoek, de voorzitter van SHDH, die iedereen van harte welkom...

Aanvraag energietoeslag 2023

Als u een laag inkomen hebt, dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in uw energiekosten van 2023.  U kunt deze tegemoetkoming nog aanvragen tot en met 30 juni 2023.  Op onderstaande link kunt u lezen wat u nodig bent voor het aanvragen hiervan en wat de...

Extra flat naast nieuwe Arend

Domesta wil dit jaar beginnen met de bouw van het nieuwe flatgebouw de Arend. Daar komen 104 appartementen in. Uit plannen van de gemeente blijkt dat Domesta er nog een appartementencomplex naast wil bouwen. Ook is het de bedoeling dat er meer parkeerplaatsen komen...

Directeur Domesta Bert Moormann vertrekt na 15 jaar

  Bert Moormann neemt per 1 juli, na bijna 10 jaar, afscheid als bestuurder van Domesta. Het is voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging. De Raad van Commissarissen is verrast door dit besluit, maar begrijpt en respecteert zijn keuze. Bert Moormann kiest voor een...

VOORJAARSBIJEENKOMST

Op maandag 15 april organiseren wij opnieuw een bijeenkomst met als thema LANGER THUISWONEN. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over: Wat is WMO, kom ik daarvoor in aanmerking en nog andere thema's zoals wat kost het mij en wat kan Domesta voor mij doen om...

Nieuwsbrief

De Huissleutel nieuwsbrief voorjaar 2024

Anja Dekker huurt al 50 jaar bij Domesta

ELIM – Anja Dekker, alweer geruime tijd woonachtig in Seniorencomplex De Wiekswal, werd deze week door Woningstichting Domesta in de bloemetjes gezet en kreeg een maand huur cadeau. Anja Dekker is al 50 jaar huurster bij Domesta. Zij woont aan Het Hoosvat in Elim in...

Uitslag digitaal panel

Eind 2023 is er een mail verstuurd naar het digitaal panel. Hier worden vragen gesteld over hoe tevvreden u bent met uw woning, hoe lang u al hier, of u zou willen verhuizen. Maar ook vragen over omvang van tuin en of u zich veilig voelt in uw woonomgeving. In de...

Tips huur-en geldzaken en besparingen

Wilt u graag informatie over huur-, geldzaken en besparingen? Via deze link kunt u folder lezen met tips  over waar je op kunt besparen. http://www.domesta.nl/ik-huur/huur-en-geldzaken/besparen/$652    

Bestuurslid Geert de Weerd neemt afscheid

Op 13 november hebben wij afscheid van Geert genomen als bestuurslid van SAM en Domesta, hij heeft zich  ruim 7 jaar ingezet voor de huurders van Domesta. Geert vertegenwoordigde de huurders bij de Prestatieafspraken van de Corporaties en gemeente in Hoogeveen. Ook...