Op 3 -09-2019 word ik hartelijk ontvangen, door de heren Wim Brand en Otto Blok, 2 leden bewonerscommissie, in de recreatiezaal van de Buizerdflat. Wim woont 11 jaar in de buizerdflat en Otto 9 jaar. Wim is sinds 2010 voorzitter van de Bewonerscommissie en Otto sinds 1 jaar lid. ( Hij is sinds een jaar gestopt met kamperen).

Toen Wim in 2010 in de commissie kwam, was het een commissie van ouderen en dat is nu veranderd in “jongere” mensen en ook meer enthousiasme en ideeën. De bewonerscommissie bestaat uit 6 leden. Otto samen met zijn vrouw verzorgt iedere woensdag de kaartavond, het gehele jaar door. De commissie verzorgt: 1 maal per maand koffie ochtend, 1 maal per maand inloopmiddag. Sjoelen iedere week, Hobby middag 1 maal per maand. Gezamenlijke maaltijden iedere maand. Extra activiteiten, BBQ, jeu de boules, golf clinics en fiets tochtjes.

De commissie probeert zoveel mogelijk bewoners bij alle activiteiten te betrekken. Er wordt voor alle bewoners gekookt, men wordt getrakteerd op stamppot, erwten en bonensoep en Indisch eten, gekookt door eigen bewoners. De rest van de maanden Gezamenlijke maaltijden, die besteld worden bij SWW. De commissie wordt in de zomermaanden bijgestaan door 2 gast dames. Er is een speciale groep bewoners die er voor zorgen dat met de kerst, de boom, de hal en de recreatiezaal versierd worden.

Er is ook een bewoonster die de flat altijd netjes schoon houdt zowel van buiten als van binnen bij de berging en de entree. De commissie heeft het voor elkaar gekregen om beveiliging camera´s (Domesta) en een AED apparaat ( zelf betaald) aan te schaffen. Er zijn 8 bewoners die de cursus reanimatie met goed gevolg hebben afgerond. Bij de hitte van deze tijd is het in de grote lift 50 graden geweest. De commissie hangt dan uit voorzorg en zorgzaamheid een briefje op de lift. S.v.p. niet gebruiken. De Buizerd heeft ook een kleine lift en deze is niet zo warm ( zit op een andere locatie).


Wim wil nog kwijt dat de commissie 2 maal per jaar vergaderd met Domesta ( Jeannette Hoff wijkconsulente en huismeester Rudy Post) dit gebeurd naar volle tevredenheid.
Na alle positieve geluiden gehoord te hebben, ga ik wederom op zoek naar de mens achter de commissie leden.

Wim Brand (83 jaar) is nu alleen staand en woont met heel veel plezier in de Buizerd. Hij heeft zijn zieke vrouw 3 jaar verzorgd en heeft toen alle ruimte gekregen van de commissieleden en veel steun en medeleven ondervonden van de bewoners, waar hij erg dankbaar voor is.


Otto Blok (68 jaar) toen hij nog ieder jaar naar de camping ging, zei hij altijd, als hij weer eens gevraagd werd voor de commissie: “Wij zijn nog niet zo ver”. Maar nu weet hij bijna niet van ophouden. Als iemand van de bewoners een lamp kapot, een deurkruk wat aangedraaid moet worden of iets heeft met de tv. Iedereen weet Otto te vinden en hij doet het met veel plezier. Hij wordt dan ook geregeld verwend met een bloemetje door de bewoners. Samen klussen met Wim kan hij ook erg van genieten.

Hij zegt: ” Wim zit meestel op het werk en dan mag ik zagen “. (grapje).
Stiekem wordt Otto ook wel de kleine huismeester genoemd, alhoewel de samenwerking met de huismeester Rudy Post ook geweldig is.
Samen praten de heren nog even door over bepaalde bewoners die in de gaten gehouden moeten worden. 1.v.m. ziekte etc. ( zo aandoenlijk om aan te horen).
Conclusie: een fijne flat om te wonen, voordeel een 55+ flat en niet te vergeten een pracht van een recreatiezaal en een zeer gepassioneerde bewonerscommissie.
T.T.