Op 5 november om 11.00 uur werd ik verwacht aan de Dekkerpassage. Dhr. Egbert Bennen heeft me hartelijk ontvangen in “De Opkamer” Een fantastische ruimte. Ik reageerde wat wordt hier allemaal gedaan?  Egbert zei: “Dat ga ik je straks vertellen” Hm dacht ik. Egbert heeft graag de regie.

We namen plaats aan een van de vele tafels.  Even verder op was er al een tafel gedekt voor de gezamenlijke maaltijd die iedere dinsdag gehouden wordt.

Egbert begint te vertellen, 

1985 opgericht als bewonerscommissie. 

1986 bewonersvereniging. Het pand was toen in bezit van S. O. N. Stichting Ouderenhuisvesting Nederland. 

  1. Huurdersvereniging. Overname door De Woonplaats. 

Statuten notarieel vastgelegd bij notaris Scholten.

  1. Huurdersvereniging Dekkerpassage is met De Woonplaats een convenant overeen gekomen voor een jaarlijkse financiële ondersteuning. 
  2. Overname door Domesta. Domesta heeft het convenant betreffende de financiële ondersteuning Huurdersvereniging Dekkerpassage  overgenomen en bekrachtigd.

Het bestuur van de huurdersvereniging bestaat uit 5 personen. De vereniging heeft ca 55 tot 60 leden. Lidmaatschap 25 Euro.

De Dekkerpassage heeft 68 appartementen en ca 85 bewoners.

Het bestuur van de huurdersvereniging wordt bijgestaan door vele vrijwilligers.

De vrijwilligers helpen mee met de zaal versieren en de jaarlijks grote schoonmaak beurt en andere voorkomende werkzaamheden.

De vaste activiteiten georganiseerd door het bestuur:

 

Elke maandag:  Koersbal

Elke dinsdag:     Sjoelen en Gezamenlijke maaltijd

Woensdag:        Bingo om de 2 weken  

                             Spelmiddag om de 2 weken

Donderdag:        Is de zaal beschikbaar voor bijzondere evenementen. Bv. Thema middag .

Elke vrijdag:       Borrel met een hapje.

 

De zaalbeheer is in handen van de lieftallige echtgenote van Egbert.

Simone Bennen, zij is bijna dagelijks bezig met de zaal en alle voorkomende  activiteiten.

 

Januari:      Nieuwjaarsborrel.

Mei:            Bevrijdingsfeest

April:           Paas brunch

December: Sinterklaas feest

December: Een prachtig kerstfeest, die wordt afgesloten met een uitgebreid buffet.

December: Oud en nieuw wordt in de Opkamer gevierd.

 

Het bestuur organiseert uitstapjes voor de bewoners: Giethoorn bootje varen, theetje drinken, Orchidee hoeve, de dierentuin.

 

Ook waren er in de Dekkerpassage huurverschillen, deze zijn 5 jaar terug, enigszins gelijk getrokken.

De samenwerking met de huismeester: Efrem Silvania is oké. 

1 opmerking heeft dhr. Bennen hier bij, namelijk het sneeuwvrij houden van de brandtrap.

In 2010 is het 25 jaar geleden, dat de  Huurdersvereniging ( bij oprichting in 1985 , heette het de bewonersvereniging) is opgericht. Het bestuur van de huidige Huurdersvereniging Dekkerpassage,  hebben een prachtig Naslagwerk lees “boek” uitgebracht.

Het voltallige bestuur van de huidige huurdersvereniging Dekkerpassage heeft haar best gedaan om de bewoners door middel van het boek veel kijk en lees plezier te bieden.

En ik weet zeker dat het gelukt is. Een pracht exemplaar.

Simone is sinds 1967 verpleegkundige geweest en heeft gewerkt in ziekenhuis Bethesda en verpleeghuis Weidesteijn. Is als verpleegkundige nog begonnen in het oude ziekenhuis aan de Schuttraat. 

Na wat administratieve omzwervingen is Egbert

in 1972 in de zorg gestapt. Eerst de opleiding psychiatrisch verpleegkundige, later algemeen verpleegkundige.

Heeft gewerkt in psychiatrisch ziekenhuis Beileroord, ziekenhuis Bethesda, tijdens deze periode hbo-management opleidingen gedaan in Groningen. Nadien als hoofdverpleegkundige in Sophia ziekenhuis Zwolle en Verpleeghuis Reggersoord in Meppel. Tenslotte als zorgmanager in het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen. Inmiddels zijn ze beiden gepensioneerd en ruim 50 jaar getrouwd, hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Zij wonen sinds 1997 in de Dekkerpassage

Vanaf 2004 vervullen ze beiden een bestuursfunctie van de Huurdersvereniging Dekkerpassage.    Egbert is voorzitter/secretaris. Een van de plezierigste hoogtepunten noemt Egbert: het realiseren van onze recreatiezaal. Als dieptepunt: de uitzetting van twee van onze bewoners . 

 

Egbert besluit met de woorden: “ Het is een feest om in de Dekkerpassage te wonen”.

 

Deze mensen noem ik stiekem de fundering van de Dekkerpassage, zonder iemand van het overige bestuur te kort te doen.

 

T.T.