Domesta heeft in het appartement de Veenesluis aan de Eikenlaan een bijzondere accu geplaatst. De cube batterij van leverancier Iwell slaat de stroom op van de zonnepanelen op het dak.Als er extra elektriciteit nodig is voor de liften, levert de accu de benodigde stroom. Daardoor kan het gebouw volstaan met een veel goedkopere huisaansluiting voor de elktriciteit. De corporatie bespaart daarmee alleen al op de aansluiting  zo”n  1.300 Euro per jaar. Op 2 juli is de accu aan de zonnepanelen gekoppeld en het systeem gestart.

DOMESTA WIL PROJECTEN EN WONINGEN ZO DUURZAAM MOGELIJK AANPAKKEN. DAARMEE DRAAGT ZE BIJ AAN EEN DUURZAME SAMENLEVING EN HOUDT ZE WONEN BETAALBAAR VOOR HAAR HUURDER.