Bestuur SHDH

HOOGEVEEN

Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen

Welkom bij Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen (SHDH)

Sinds 1 juli zijn wij van een vereniging overgegaan naar een stichting.  Wij behartigen meer dan ooit de belangen van u als huurder in Hoogeveen bij Domesta en de gemeente Hoogeveen. Om dit goed te kunnen doen horen we graag uw mening. Ook kunt u bij ons terecht met uw vragen en klachten.

https://www.youtube.com/watch?v=gcrbsGAFJU8

Laat u horen

Beste Huurder,

Lang hebt u moeten wachten op nieuws van SHDH, er is in de tussen tijd wel veel gebeurd, dat willen wij dan ook met u delen.

Het afgelopen jaar hebben wij een aantal bijeenkomsten gehad. De opkomst was groot en de avonden werden als gezellig en zinvol ervaren. De onderwerpen die besproken werden gingen over betaalbaarheid van de woning. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen moeite hebben om hun huur te kunnen betalen. Eind 2018 heeft mevr. A. Lubbinge voorzitter Sam, het rapport Visie Betaalbaarheid aangeboden aan dhr. B. Moormann directeur Domesta. Daaruit is voortgekomen dat de volgende personen zijn aangesteld om hiermee  aan de slag te gaan. dhr. Everts gemeente Hoogeveen dhr. Angerman gemeente Coevorden en dhr. Gelderman gemeente Emmen en mevr. E. Beukeveld van Domesta. 

We houden u op de hoogte.

Meer informatie

U kunt altijd contact met ons opnemen. Alle contactgegevens vindt u hier: contactgegevens.

U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in Hoogeveen. Laat hier uw gegevens achter: Inschrijven nieuwsbrief Hoogeveen.

Wilt u meer weten over algemene onderwerpen die in alle gemeentes spelen waar huurders van Domesta wonen? Kijkt u dan bij het Huurdersplatform: Website huurdersplatform SAM

Zoekt u meer algemene informatie over rechten en plichten van huurders in Nederland? De landelijke huurdersorganisatie de Woonbond heeft een uitgebreide website met onder andere een vraagbaak voor huurders. Bezoek de website van de Woonbond: Website Woonbond Nederland

Informatie van Domesta vindt u op de website van Domesta. U kunt daar bijvoorbeeld ook een onderhoudsklacht doorgeven. Bezoek de website van Domesta: Website Domesta

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies zijn huurdersorganisaties die actief zijn bij een complex (vaak een flat). Zij richten zich op bijvoorbeeld onderhoud, servicekosten en leefbaarheid. Zij zijn gesprekspartner voor Domesta als het gaat dingen die spelen in het complex. Naast bewonerscommissies kunnen ook tijdelijke huurderswerkgroepen actief zijn bij de projecten.

 De volgende bewonerscommissies en tijdelijke werkgroepen zijn actief in Hoogeveen:

“ ’t Allee” te Hollandscheveld

“ De Arend” te Hoogeveen

“ De Buizerd” te Hoogeveen

“ Dekkerspassage” te Hoogeveen

“ Grasmus e.o.” te Hoogeveen

“ Kortewijkstraat 1 t/m 79” te Hoogeveen

“ Maluku Maju” te Hoogeveen

“ Veenesluis” te Hoogeveen

“ Westerheem” te Hoogeveen

“ De Wiekswal” te Elim

Het bestuur

Mevr. (Janny) Koekoek-Koerts

Mevr. (Janny) Koekoek-Koerts

Voorzitter en lid SAM

Janny is sinds 2017 bij SHDH haar taak is voorzitter.

Janny is jarenlang ouderling geweest van de Gereformeerde kerk.

Samen met het bestuur  vertegenwoordigd ze de belangen van de huurders van Domesta te Hoogeveen.

Samen met SAM bespreekt ze de beleidsplannen bij Domesta.

Ze neemt deel aan de Prestatieafspraken tussen woning corporaties, huurdersverenigingen en de Gemeente Hoogeveen.

Mevr. (Gerda) Benjamins

Mevr. (Gerda) Benjamins

Secretaris

Gerda is sinds 2014 secretaris bij SHDH, Toen werkte ze 16 uur per week  en bestond het bestuur uit 3 personen. Intussen is het bestuur uitgegroeid naar 5 personen en werkt ze 30 uur per week. Ze werkt als H.R. medewerker bij SW Vastgoedverbetering in Hoogeveen. Het zou voor haar af en toe wel fijn zijn als er 8 dagen in een week zouden zitten. Ze maakt de verslagen van de vergaderingen van SHDH en van SHDH met Domesta. Afgelopen jaar 3 maal een Nieuwsbrief gemaakt, waar ze altijd hele leuke reacties op krijgt. Haar hobby’s zijn: Haken, tuinieren, klussen, spelletjes doen en gezellig koffie kletsen en dan het liefst met heel haar familie.

Dhr.   (Geert) de Weerd

Dhr. (Geert) de Weerd

Penningmeester

Geert is sinds 2016  bestuurslid van SHDH. Geert heeft de financiële taak van penningmeester op zich genomen wat hij accuraat doet. Hij heeft altijd veel vrijwilligers werk gedaan. Geert is met ingang van 2024 ook penningmeester van SAM het overkoepelende huurdersorganisatie van Domesta voor Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Hij maakt voor beide organisaties de financiële verslagen en begroting. Met het gezamenlijke bestuur wordt er 2 maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd, voor de 3100 huurders van Domesta in de Gemeente Hoogeveen.

Mevr. (Betsie) Hooijer

Mevr. (Betsie) Hooijer

Website/media

Betsie is sinds juni 2023 toegetreden tot het bestuur van SHDH.  27 jaar lang is zij vrijwilligster geweest bij de Ronde van Drenthe, waar zij verschillende functies had. 

Ook heeft Betsie jarenlang de website van korfbal bijgehouden. Verder zijn haken, knutselen en wandelen een hobby van haar. 

Dhr.   (Evert) Everts

Dhr. (Evert) Everts

Bestuur / lid SAM

Evert is sinds 2016 toegetreden tot het bestuur van SHDH.

Evert doet veel vrijwilligerswerk: hij is chauffeur bij SWW, penningmeester en ledenbeheer afdeling Drenthe bij Auto Technische Club Nederland, 25 jaar actief bij de organisatie Ronde van Drenthe. Diaken bij de Goede Herder Kerk.

Evert is het aanspreekpunt bij SHDH voor de huurders, als er iets niet goed is gegaan bij een renovatie of onderhoudsklachten om daarna te bemiddelen bij Domesta. Hij houdt zich bezig met de bewonerscommissies en doet voor en aantal de financiële administratie. Ook vertegenwoordigt hij SHDH bij SAM en Domesta waar gesproken wordt over beleidsonderwerpen. Tevens vertegenwoordigt hij SHDH bij de Woonbond.

Dhr. (Wim) Knublauch

Dhr. (Wim) Knublauch

Bestuur

Wim is sinds oktober 2023 toegetreden tot het bestuur van SHDH.

35 jaar lang is Wim vrijwilliger bij de Ronde van Drenthe als verkeersregelaar geweest. Ook heeft heeft Wim 13 jaar bij de Stichting Verenigde Verkeersregelaars de functie van voorzitter bekleed.Ook is hij coördinator van de verkeersregelaars bij de Cascaderun geweest. Wim zijn hobby’s zijn wandelen en puzzelen

Wim gaat met Evert naar de Woonbond vergaderingen en zal SHDH daar vertegenwoordigen. Ook vertegenwoordigd hij de huurders van Domesta, samen met de voorzitter de Prestatieafspraken in de Gemeente Hoogeveen, samen met andere corporaties en huurdersorganisaties