SAM is een platform van de Stichtingen die de belangen van huurders behartigt, bij de directie van Domesta. De Stichting richt zich op algemene beleidsonderwerpen die voor alle huurders van Domesta gelden. De stichtingen zijn HVDOCO, Coevorden, SBDE, Emmen en SHDH, Hoogeveen.

Voorzitter van SAM mevr. Sandra Koeling, bedankt dhr. Evert Everts, voor zijn 5 jaren trouwe dienst en zijn bijzondere inzet voor Huurverschillen. ( waarvan hij nog zitting heeft in de werkgroep, samen met Hans van Gellecom en Jan Angerman). Evert krijgt een cheque en een bos bloemen voor zijn bewezen diensten. Dhr. Geert de Weerd wordt vanaf nu lid van SAM. Zodat er van iedere stichting een voorzitter en een penningmeester zitting heeft in  SAM.