Bert Moormann ( directeur van Domesta) nodigt graag de a.s. nieuwe minister voor Wonen en Leefbaarheid uit, om een paar dagen te logeren in onze prachtige regio. Om ons gebied en de uitdagingen te leren kennen. En om te laten zien wat Corporaties kunnen betekenen als ze echt de gelegenheid krijgen om hun volkshuisvestelijke taak te doen. Met extra regelruimte zodat we in samenwerking met Gemeenten en zorg- en welzijnspartijen- de goede dingen kunnen doen. Met voldoende financiele middelen, zodat we kunnen blijven investeren in voldoende passende, betaalbare en duurzame huizen met voorzieningen. Daar zijn we in Noord en Oost Nederland echt mee geholpen.