Fijn wonen is een van de belangrijkste voorwaarden voor goed en gelukkig ouder worden. Als u in een passend huis woont, kunt u blijven doen wat u graag wilt doen. Zelfstandig met regie over uw eigen leven.

Wat fijn wonen is , verschilt natuurlijk per persoon, maar voor veel mensen begint het met de juiste voorzieningen in de buurt. Ook moet er dicht bij huis de mogelijkheid zijn om mee te doen aan activiteiten en andere  mensen te ontmoeten.

 

Waar lopen we nu tegenaan?

Als u wilt verhuizen naar een geschikter huis, valt dat in deze tijd niet mee. De woningmarkt is erg krap voor iedereen. Daar naast zit er een groot gat tussen zelfstandig wonen en wonen met zorg. Er is onder ouderen een groeiende behoefte aan een plek waar ze gezelligheid en contact met anderen makkelijk te vinden is, waar zorg kan worden geleverd als dat nodig is, maar waar mensen zelf de regie over hun leven blijven houden.

Het gebrek aan genoeg passende woningen is ook een probleem voor de jongere generaties. Doordat senioren geen geschikt alternatief kunnen vinden, blijven zij in hun vaak te grote huis wonen. Als ze zouden kunnen doorstromen, komen er meer woningen vrij voor jongere generaties. De samenleving vergrijst, dus het probleem wordt alleen maar groter. Toch blijkt het besef bij de politiek niet door te dringen.