Op 5-04-2022 hadden we een bijeenkomst in de Buizerd met verschillende personen, die via onze enquête hadden laten weten, graag deel te nemen aan deze H.A.G.  (Huurders Advies Groep)

Het bestuur van SHDH had mevr. Marianne Hilbolling van de Woonbond uitgenodigd om deze H.A.G. handen en voeten te geven.

Aanwezig: Suhrab en Rashaya Hamidy ( de Arend)

Berta Everts, Richard Plaatje ( de Tamboerlaan)

Lidy de Haan ( Noordscheschut)

Annemarie Roks,  Tammy Oosterhage ( de Arend)

Arie en Antonia Kamman ( Castenstraat)

Arjan Prijs ( Castenstraat)

Afwezig met kennisgeving: Gerda Benjamins, Manja Diemens, Jan Schutmaat, dhr. Brero.

 

Janny Koekoek opent de bijeenkomst en stelt de overige bestuursleden aan de aanwezige personen voor. Geert: penningmeester, Evert: klachten, Trijntje: de Website. 

Marianne Hilbolling legt uit : de Woonbond heeft 1,6 miljoen huurders, opkomen voor huurders en dan zorgen dat de politiek hier oog voor krijgt.

Janny Koekoek legt uit, waar de prestatieafspraken zoal uit bestaan: Hoeveel woningen erbij kunnen komen -goedkope grondprijzen, zodat de sociale huurwoningen ook aan bod komen.

Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Leefbaarheid. De zorg die steeds meer afbrokkelt, waar eerst 24 uur zorg werd gegeven wordt afgebouwd naar 18 en soms 6 uur per week.

Daarna verdelen we ons in groepjes en wil de H.A.G. zich graag over de volgende zaken buigen.

Energie

Renovatie o.l.v. Bewonerscommissies

Taalgebruik ( men wil graag Jip en Janneke taal)

Leefbaarheid.

De Arend: Er zijn veel klachtten ( lekkage, schimmel enz)

Janny Koekoek gaat een vinger aan de pols houden en zorgen voor een vervolg van deze H.A.G.

Als coördinator is Everrt Everts aangesteld, hij zal contact houden met de groep.

Iedereen werd bedankt voor de aanwezighid en hun mening over verschillende zaken.

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en een drankje even nagebabbeld.

Janny Koekoek, Geert de Weerd, Evert Everts, Trijntje Timmermans (SHDH)