GEVOLGEN VAN ARMOEDE.

Armoede is slecht voor je gezondheid.

Armoede geeft stress

Mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij nemen af.

Gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede.

 

ARMOEDE OPLOSSEN.

Er is niet één oplossing in de strijd tegen armoede. Met armoedebestrijding probeert de overheid dit zoveel mogelijk op te vangen. De overheid komt burgers met een laag inkomen tegemoet in de vorm van huurtoeslag, zorgtoeslag,en andere belastingvoordelen. Gemeenten doen mee door het kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of het aanbieden van een budget coach.

Hulporganisaties zoals voedselbank en kledingbank bieden pakketten die voorzien in de eerste levensbehoeften. Gezinnen die in armoede leven kunnen zich hiervoor aanmelden, waarbij gekeken wordt naar het inkomen.