Het bestuur van SHDH wenst een ieder een Gelukkig, Gezond, Gezegend 2023 toe.

 

Het komend jaar gaan we weer 2 nieuwsbrieven versturen en ook gaan we 2 maal een huurdersbijeenkomst organiseren met een nader te bepalen thema.  Ook gaan we onze vrijwilligers weer verwennen met een Bingo middag en een stampotten buffet, uitnodiging volgt. We gaan een nieuwe rubriek beginnen op onze site. Er wordt iemand geïnterviewd en die persoon mag het stokje doorgeven aan een andere huurder van Domesta. Dhr. Evert Everts, gaat zich weer bezig houden met het  wel en vooral het wee van de huurders. 

Hopelijk tot ziens in 2023

 

Het Bestuur.