Stichting Huurdersbelangen Domesta Hoogeveen

Bijeenkomst 6 november 2023

Wat een prachtige opkomst!
We hebben tijdens de middag- en avondbijeenkomst circa 100 huurders mogen verwelkomen.
Er waren drie sprekers van Domesta die ons middels een presentatie informatie gaven over Duurzaamheid en De Huurprijs. Tijdens en na de presentaties was er ruimte om vragen te stellen.

Het thema Duurzaamheid werd door Frank van der Burg (Adviseur Duurzaamheid en Innovatie) een tastbaar begrip.
Energietransitie:  We moeten minder gas gaan gebruiken, en áls we gas gebruiken moet dat groen(er) zijn. Dus niet persé gasloos (alles elektrisch) maar aardgasloos (met ruimte voor ‘groen gas’). De woningen worden zoveel mogelijk geïsoleerd. Bij isolatie is het belangrijk dat er goed wordt geventileerd, ook nu de verwarming wat minder aan/hoog staat. Doe je dat niet dan is de kans op schimmelvorming aanwezig. Wil je elektrisch koken dan zorgt Domesta er voor dat er een 2-fasen kookgroep in de meterkast wordt geplaatst. Ze zorgen ook dat er een passend stopcontact geplaatst wordt dicht bij de kookeenheid. De kookplaat en de pannen moet je zelf aanschaffen. Een inductie kookplaat is de meest veilige, voordelige en efficiënte vorm van elektrisch koken en is ook verkrijgbaar met een stekker voor gebruik op je huidige ‘gewone’ stopcontact.

Zonnepanelen: Is er ruimte om zonnepanelen te plaatsen op een plek waar dit voldoende oplevert,  dan is de hoeveelheid afhankelijk van de beschikbare ruimte. Domesta biedt maximaal 8 panelen per woning aan. De besparing komt ten goede aan de huurder. Domesta is op dit moment aan het onderzoeken of en wat de mogelijkheden zijn voor plaatsing op hoogbouw met individuele aansluitingen. Mocht de energieleverancier in de (nabije) toekomst een vergoeding voor het terug leveren van energie gaan vragen dan is de tip om zoveel mogelijk elektriciteit te gaan gebruiken op momenten dat de zon schijnt. Zonnepanelen hoeven niet gereinigd te worden, de kosten hiervoor staan niet in verhouding tot het verlies in opbrengst. Liggen er bijvoorbeeld bladeren op de panelen dan is de opbrengst tijdelijk wel minder, maar over het algemeen lost een windvlaag of flinke regenbui dit probleem wel op.

Bouwen en materiaalkeuze: Domesta wil graag zoveel mogelijk CO² neutraal bouwen, dus minder beton en meer hout. Hout absorbeert CO² en is tegenwoordig milieuvriendelijk te conserveren. Ook wordt steeds vaker circulair gebouwd, dat wil zeggen dat materialen hergebruikt en opnieuw hergebruikt kunnen worden.

Opwarming: Groen. Meer groen en minder steen en beton. Steen houdt warmte vast, hierdoor is het in steden soms tot 12 graden warmer dan in de buitengebieden. Probeer thuis d.m.v. lakens en zonwering voor de ramen de hitte buiten te houden.

Het thema De Huurprijs werd ’s middags besproken door Marion  en ’s avonds  door Bert Moormann (Bestuurder). Aan de hand van een fictieve woning werd uitgelegd hoe bijvoorbeeld de huurprijs tot stand komt.
Puntensysteem: De huurprijs wordt bepaald door het aantal punten dat een woning krijgt.
Hoe meer punten, hoe hoger de huur die gevraagd mag worden. Een woning krijgt o.a. punten voor het aantal verwarmde kamers, de oppervlakte, het energielabel, het soort huis en de tuin/het balkon. Deze waarde van een punt wordt bepaald door de Overheid zodat het overal gelijk is.
Domesta heeft hier geen zeggenschap over. Waar Domesta wél zeggenschap over heeft is of ze de huur die gekoppeld is aan het aantal punten ook doorberekend. Dat doen ze niet. Domesta hanteert een streefhuur van 68,5 %. Ze geven dus ‘korting’ op de huurprijs die ze volgens het puntensysteem mogen vragen.

Andere huurprijs: Soms is het anders dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld in een jongerenhuis, dan mag de huurprijs niet hoger zijn dan € 452,20 (ivm aanvragen huurtoeslag).
Bij een verhuizing kan de nieuwe huurder een hogere huurprijs krijgen dan de vertrekkende huurder. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er wijzigingen zijn aangebracht in de woning die niet doorberekend mochten worden aan de zittende huurder (denk aan o.a. renovaties, isolatie). Deze meerwaarde mag wel doorberekend worden aan de nieuwe huurder.

Leuk om te weten: De huurprijs is nooit hoger dan € 808,06. Betaalt een huurder meer dan de streefhuur dan krijgt hij geen huurverhoging. Mensen met een laag inkomen (maximaal 120% van het sociaal minimum) krijgen huurverlaging naar € 575,03.

Passend toewijzen: Of je in aanmerking komt voor een bepaalde woning hangt af van je inkomen en gezinssamenstelling.

Een vraag uit de zaal: Burenoverlast. Wat moet er gebeuren voordat de veroorzakers van dit overlast (terreur) verwijderd worden uit de straat?
* Huurders hebben erg veel rechten en kun je niet  ‘zomaar’ uit hun huis zetten.  Blijf problemen melden bij politie en Domesta, ook al voelt het zinloos. We hebben dossiervorming nodig om een zaak te creëren. En hoe meer mensen dezelfde klachten melden, hoe beter.