Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2024

 

Wat was er weer een prachtige opkomst! Circa 95 huurders hebben we mogen verwelkomen voor de middag- en avondsessie  De middag en avond werd geopend door Janny Koekoek, de voorzitter van SHDH, die iedereen van harte welkom heet.

 

Presentatoren van deze dag waren Wilma van Dijk en Jaschka Wassen van WMO Hoogeveen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het concept Langer Thuis Wonen.

Roelie Langejans van de NNCZ (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties)

Bé Duinkerken van het SWW (Stichting Welzijnswerk) en Jans Spiegelaar van Domesta gaven een presentatie over Thuiszorg en Domotica. Domotica is huisautomatisering die woongemak en veiligheid in en om het huis verhogen.

 

De aanwezige gasten konden met behulp van gekleurde kaarten hun kennis testen op het gebied van SWW, WMO en Domesta. Er waren vragen zoals: Hoe vraag ik WMO aan? Wat kan Domesta voor mij doen om langer thuis te blijven wonen en hoe kan SWW mij helpen. Ook was er een prijs verbonden aan de vraag: “Hoeveel woningen heeft Domesta:” De winnaar ontving als cadeau een VVV-bon. Antwoord op deze vraag is trouwens 11.004  huurwoningen

 

Wilma van Dijk van de WMO, heeft vanuit de gemeente een bepaalde zorgplicht voor inwoners van Hoogeveen. Bij het WMO zijn verschillende takken zoals: huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding en woningaanpassingen.

Jans Spiegelaar van Domesta werkt sinds 2016 bij Domesta en sinds 2019 doet hij het project “Langer Thuis Wonen”, hij presenteerde diverse mogelijkheden om dit te realiseren.

Be Duinkerken (SWW) is sociaal werker en maatschappelijk ondersteuner, hij verzorgt allerlei voorlichtingen en voorzieningen. Hij geeft vooral informatie en advies voor zaken rondom de zorg.

Tijdens deze vragen werd er gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om uitleg te geven over de verschillende disciplines. De bezoekers waren in de gelegenheid om de aangesneden onderwerpen waar nodig verder uit te vragen.

Het was een zeer informatieve  middag en avond, wat afgesloten werd met een hapje en drankje. In het najaar is er weer een bijeenkomst, hier komt later een uitnodiging voor.